Algemene Voorwaarden

Cursussen vinden plaats aan de Galileistraat 2 in Eindhoven. Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties (m.u.v. Volle maan jaarcyclus lessen), wel is er dan de mogelijkheid om gebruik te maken van het atelier tegen een gereduceerd tarief of voor het inhalen van lessen. De groepen zijn niet groter dan 8 personen. Alle cursussen zijn inclusief alle materialen.

 Inschrijven cursus

Inschrijven voor een cursus of een losse les kan alleen schriftelijk. Via e-mail of met een inschrijfformulier (verkrijgbaar op de Galileistraat 2 in Eindhoven). Vul het formulier volledig in en voorzie het van een datum en handtekening. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld. Voor inschrijving van kinderen tot 18 jaar is de handtekening en goedkeuring van de ouder/voogd vereist.

Bij inschrijving voor een cursus ontvang je binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier een factuur. Deze dient 10 dagen voor aanvang van de cursus betaald te worden. Na betaling van de factuur is je inschrijving definitief. Bij niet tijdig betalen komt je inschrijving te vervallen en worden er 50% annulerings- kosten in rekening gebracht.

Bij inschrijving van een losse les krijg je een week voor aanvang van de les bericht of er voldoende plaats is.

Het niet doorgaan of missen van lessen

Als een les uitvalt binnen een cursus (bij ziekte van de docent) of als je een les mist, dan wordt deze in principe ingehaald. De datum voor deze les wordt in overleg gekozen en zal in de meeste gevallen plaatsvinden aansluitend na de oorspronkelijke einddatum van de cursus.

Annuleren van de inschrijving

Bij het inschrijven ben je verplicht tot het betalen van het gehele cursus- of lesbedrag. Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk (via e-mail) geannuleerd worden vóór de start van de cursus of les. Dat kan kosteloos tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering korter dan 10 dagen voor aanvang van de cursus krijg je 50% van de gehele cursus- of lesbedrag terug.

Publicatie beeld/geluidsmateriaal

Het is mogelijk dat er tijdens cursussen foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden zoals brochures, websites en flyers. Als je hier bezwaar tegen hebt, dan kun je dat voorafgaand aan de cursus, schriftelijk kenbaar maken.

Aansprakelijkheid

Oorsprong is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen ontstaan tijdens de lessen.