Algemene Voorwaarden

Workshops vinden plaats aan de Gestelsestraat 238 in Eindhoven. De groepen zijn niet groter dan 12 personen. Alle cursussen zijn inclusief alle materialen tenzij anders vermeld.

Inschrijven

Inschrijven voor een cursus of een losse les kan alleen schriftelijk. Via e-mail of met een inschrijfformulier te vinden op de website. Door het versturen van het inschrijfformulier ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld. Voor inschrijving van kinderen tot 18 jaar is de goedkeuring van de ouder/voogd vereist.

Bij inschrijving voor een cursus/workshop ontvang je twee weken voor aanvang van de cursus een factuur. Deze dient 10 dagen voor aanvang van de cursus betaald te worden. Na betaling van de factuur is je inschrijving definitief. Bij niet tijdig betalen komt je inschrijving te vervallen en worden er 50% annulerings- kosten in rekening gebracht.

Het niet doorgaan of missen van lessen

Als een les uitvalt binnen een cursus (bij ziekte van de docent) of als je een les mist, dan wordt deze in principe ingehaald. De datum voor deze les wordt in overleg gekozen en zal in de meeste gevallen plaatsvinden aansluitend na de oorspronkelijke einddatum van de cursus.

Annuleren van de inschrijving

Bij het inschrijven ben je verplicht tot het betalen van het gehele cursus- of lesbedrag. Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk (via e-mail) geannuleerd worden vóór de start van de cursus of les. Dat kan kosteloos tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering korter dan 10 dagen voor aanvang van de cursus krijg je 50% van de gehele cursus- of lesbedrag terug.

Publicatie beeld/geluidsmateriaal

Het is mogelijk dat er tijdens cursussen foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden zoals brochures, websites en flyers. Als je hier bezwaar tegen hebt, dan kun je dat voorafgaand aan de cursus, schriftelijk kenbaar maken.

Aansprakelijkheid

Atelier Oorsprong is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen ontstaan tijdens de lessen.