Privacyverklaring

Privacyverklaring van Atelier Oorsprong

Via Atelier Oorsprong worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Atelier Oorsprong acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Atelier Oorsprong dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die jou kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder de nieuwe privacywetgeving geldt ook jouw IP-adres of gebruikersnaam (als die overeenkomt met je eigen naam) als persoonsgegeven.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Atelier Oorsprongduidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • Atelier Oorsprongde verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Atelier Oorsprongje eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Atelier Oorsprongpassende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat datzelfde geëist wordt van partijen die in opdracht van Atelier Oorsprongpersoonsgegevens verwerken;
 • Atelier Oorsprongjouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

Atelier Oorsprong is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt Atelier Oorsprong uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. Atelier Oorsprong raadt je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018 21:39:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Door je deelname aan activiteiten van Atelier Oorsprong verkrijgt Atelier Oorsprong bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Atelier Oorsprong bewaart en gebruikt alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van een door Atelier Oorsprong georganiseerde activiteit, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Atelier Oorsprong worden verstrekt om te verwerken.

Atelier Oorsprong gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Online

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens
 • Betaalhistorie

Offline

 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Betaalhistorie

Doeleinden

Afhandelen betaling

Om jouw betaling voor inschrijving voor een activiteit correct te kunnen afhandelen, maakt Atelier Oorsprong gebruik van jouw betaalgegevens.

Communicatie

Om de communicatie omtrent jouw betaling en/of inschrijving en/of vragen en/of annulering/herroeping eenvoudig te laten verlopen, maakt Atelier Oorsprong gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.

Administratie en bewaartermijnen

Jouw bestelhistorie inclusief NAW- en betaalgegevens worden bij Atelier Oorsprong bewaard zolang als nodig is om je inschrijving af te handelen. Daarna geldt een bewaartermijn van 7 jaar (fiscale verplichting). De administratie/boekhouding wordt niet uitbesteed en daarmee niet gedeeld met andere partijen dan met Atelier Oorsprong.

Contact

Atelier Oorsprong biedt via een contactformulier op de website de mogelijkheid om vragen of opmerkingen door te geven. De gegevens die je Atelier Oorsprong toestuurt, worden met jouw toestemming bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vragen, opmerkingen of anderszins.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Atelier Oorsprong wordt via de Mailchimp verstuurd. De veiligheid daarvan wordt gewaarborgd door Mailchimp.

Met de nieuwsmails van Atelier Oorsprong word je geïnformeerd over (nieuwe) producten en/of acties van Atelier Oorsprong. Verzonden nieuwsbrieven met jouw naam en e-mailadres blijven op de server bewaard zolang als nodig is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ervoor kunt afmelden.

Publicatie

Atelier Oorsprong publiceert jouw persoonsgegevens niet.

Zichtbaarheid van jouw gegevens bij derden

Jouw gegevens kunnen in het kader van websitebeheer verwerkt c.q. beheerd door Protagonist. Dit bedrijf doet naast de hosting ook het technisch beheer van de website van Atelier Oorsprong. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor Atelier Oorsprong en Protagonist een Verwerkersovereenkomst. In deze Overeenkomst is Atelier Oorsprong de Verwerkingsverantwoordelijke en Protagonistde Verwerker..

Website

De website van Atelier Oorsprong draait op WordPress, een CMS (Content Management Systeem). Tijdens jouw bezoek maakt WordPress gebruik van functionele cookies die de correcte werking van de software beogen. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging

Atelier Oorsprong heeft alle nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot het uiterste te beperken. Voor online communicatie is de website van Atelier Oorsprong integraal  beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Dankzij de werking van dit certificaat worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een SSL-verbinding is te herkennen aan het slotje in je browser, alsmede aan de url van de website, die begint met https in plaats van http.

Social Media

Atelier Oorsprong heeft in de “footer” van haar webpagina’s een knop die naar Facebook, Instagram, Pinterest en Youtube leidt. Dit is alleen een link die naar de website van Facebook, Instagram, Pinterest en Youtube voert en die geen cookies in je browser plaatst. Wij raden je aan dat je het privacybeleid van Facebook, Instagram, Pinterest en Youtube raadpleegt voordat je van die website gebruikmaakt.

Cookies

Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat voor de plaatsing in je browser van functionele cookies geen toestemming hoeft worden gevraagd aan de websitebezoeker. Aangezien Atelier Oorsprong alleen functionele cookies gebruikt, toont de website van Atelier Oorsprong bij het eerste bezoek geen “cookiebalk”.

Google Analytics

Atelier Oorsprong maakt geen gebruik van Google Analytics.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid van Atelier Oorsprong of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met Atelier Oorsprong opnemen via onderstaande gegevens.

Via een formulier op de website kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens die bij Atelier Oorsprong bekend zijn, in te zien of te wissen of een mailtje sturen naar info@atelieroorsprong.nl om een overzicht te krijgen van de gegevens die Atelier Oorsprong met jouw toestemming gebruikt, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door Atelier Oorsprong wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kan Atelier Oorsprong jou daarbij vragen om je doeltreffend te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden via de instellingen van je internetbrowser. Indien jouw gegevens niet kloppen, kun je Atelier Oorsprong verzoeken om je gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vanzelfsprekend helpt Atelier Oorsprong je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Atelier Oorsprong behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Ons cookiebeleid

Algemeen

Deze pagina geldt voor het Cookiebeleid op deze website van Atelier Oorsprong.

Website

Op deze website www.atelieroorsprong.nl wordt gebruikgemaakt van één functionele cookie, een klein tekstbestand, waarmee bepaalde informatie op jouw personal computer, laptop of ander relevant medium wordt opgeslagen.

Cookie

Door de WordPress software op deze website wordt een functioneel sessiecookie geplaatst. Dit gebeurt om de functionaliteit  en een goed gebruik van de website te waarborgen. Het gaat om het PHPSESSID-cookie (geldigheid: 1 jaar). Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens van jou, noch wordt via dit cookie informatie over jou aan derden verstrekt.

Toestemming

Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat voor het plaatsen van (tijdelijke) functionele cookies geen toestemming hoeft te worden gevraagd aan de bezoeker van de website. Daarom heeft deze website dan ook geen “cookiebalk”.

Statistieken

Op deze website wordt gebruikgemaakt van statistieksoftware van WP-Statistics. Deze software plaatst geen cookies in jouw browser. Jouw IP-adres wordt niet in de database opgeslagen. In plaats daarvan wordt een anonieme unieke hash (#) gebruikt. De “hele gebruikers-agent-string opslaan”-instelling is daarmee uitgeschakeld. Jouw IP-adres kan daardoor niet worden herleid tot locatie-informatie.

Veiligheid website

Voor de veiligheid van deze website wordt gebruikgemaakt van de WordPress-module Defender. Deze software zorgt voor een voortdurende controle op de mogelijke plaatsing door kwaadwillenden van malafide software op de server. Bovendien behoedt deze software de website voor inlog in het beheerdeel door automatische bots of fysieke hackers. Defender plaatst geen cookies in je browser.

Jouw eigen verantwoordelijkheid

Naast de maatregelen die Atelier Oorsprongin dit cookiebeleid verwoordt, kun je ook zelf bepalen hoe je met cookies omgaat door je browserinstellingen te wijzigen. Je kunt je browser namelijk zodanig bewerken, dat je het gebruik van cookies op deze website toestaat, niet toestaat of slechts gedeeltelijk toestaat.

Wijzigingen

Atelier Oorsprongbehoudt zich het recht voor om de inhoud van het onderhavige Cookiebeleid te wijzigen zonder dat je daarvan in kennis wordt gesteld. In geval van een wijziging zal die terstond in deze webpagina worden verwerkt. Een archief wordt daar niet van bijgehouden.

Contactgegevens

Atelier Oorsprong

Siona Snel

 

telefoon: 06 – 23635088
e-mail: info@atelieroorsprong.nl